Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Als netwerkorganisatie begeleiden we onze onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Meer info over onze organisatie vind je op onze website: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/over-ons

We ondersteunen onderwijsinstellingen door een uitgebreid professionaliseringsaanbod te voorzien. In de professionaliseringsinitiatieven vinden we het belangrijk om verschillende thema’s geïntegreerd aan bod te laten komen. Afhankelijk van de gekozen module of combinatie van modules leg je zelf de klemtoon op dat thema waar je op dit moment het meeste nood aan hebt.

Daarnaast kun je voor bepaalde nascholingen kiezen voor themaspecifieke uitbreidings- of verdiepingsmodules. Op die manier is differentiatie tussen scholen mogelijk. Onze modules verschillen in omvang (van een halve dag-sessie tot meerdaagse trajecten) en in doelgroep (deelname als individu, als kernteam of als schoolteam).

We zetten in op verbindende samenwerking (zowel intern als extern).

Meer uitleg over doelstellingen, inhouden, aanpak en praktische informatie vind je via https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/professionaliseringen. Je pedagogisch begeleider kan je zeker helpen om je weg te vinden in dit aanbod en een doelgerichte keuze te maken op maat van jouw school.

Leermiddelen (19)

Bekijk alle