GAMS vzw

GAMS België vzw is een groep vrouwen en mannen van verschillende origines die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking en andere vormen van gendergerelateerd geweld. De vereniging zet sterk in op preventie en organiseert psychosociale begeleiding (zowel individueel als in groep). Ze organiseert ook voorlichtingen en infosessies voor professionals en stelt tools ter beschikking via dewelke het onderwerp vrouwelijke genitale verminking besproken kan worden. 

Recentste leermiddelen

Alle leermiddelen van GAMS vzw (5)