YOUCA

YOUCA, Youth for Change and Action - vroeger Zuiddag - is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen we door hen bewust te maken rond belangrijke maatschappelijke thema’s en door hen te ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen we voor unieke ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke en publieke leven.

Concreet organiseren we op 18 oktober 2018 de YOUCA Action Day, vroeger Zuiddag. Voor de dertiende keer gaan meer dan 17.000 Vlaamse en Brusselse jongeren een dag aan de slag voor een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze daarmee verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden en naar een aantal projecten in België.