Onderwijscentrum Gent

Onderwijscentrum Gent ondersteunt en verbindt onderwijs in Gent, om zo voor álle kinderen en jongeren binnen de superdiverse, stedelijke context optimale onderwijskansen te creëren. Een belangrijke rol daarbij speelt de uitbouw van structurele overlegfora, waarin de belangrijkste onderwijspartners meehelpen het lokale onderwijsbeleid vorm te geven.