WeZooz Academy

Sinds 2012 digitaliseren we met WeZoozAcademy.be leerstof uit het onderwijs. Voorlopig hebben we zo ruim 2.000 professionele lesvideo’s en 1000den digitale oefeningen.
 
Quasi alle leerstof wiskunde, fysica en grammatica voor Frans en Engels, daarnaast ook heel wat lesinhoud voor economie, biologie, natuurwetenschappen,... Onze kracht is om samen met echte enthousiaste leerkrachten de best mogelijke professionele (video)content te creëren voor leerlingen en leerkrachten. 

Jongeren kunnen binnen hun eigen leefwereld op een leuke manier hun les voorbereiden en herhalen of doelgericht studeren voor examens. Leerkrachten gebruiken het als didactisch materiaal, bij flipping the classroom en om hun rol te herdefiniëren naar coach van een reeks individu’s. We willen innovatie in de manier van onderwijzen mogelijk maken en afstemmen op de huidige samenleving én technologische mogelijkheden. De visie is intussen gegroeid dat via technologie leren leuker kan zijn en meer individueel, meer gedifferentieerd onderwijs mogelijk is. Niet langer alleen gebreken wegwerken, maar ook talenten ontwikkelen.