Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs)

Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs)

Missie

Vocvo werkt aan een samenleving waar alle volwassenen zonder drempels kunnen leren. We vertrekken hiervoor vanuit drie focusthema's: geletterdheid, leren in detentie en duidelijke taal. We gebruiken onze expertise om organisaties waar volwassenen leren te ondersteunen.

Vocvo organiseert zowel vraag- als aanbodgestuurde ondersteuning. We stellen elk jaar een ondersteuningsaanbod samen waarop je als individu of als organisatie kan intekenen. Denk hierbij aan opleidingen, studiedagen, lerende netwerken, coachingstrajecten, ...

Visie

Het ondersteuningsaanbod van Vocvo wil de beroepscompetenties versterken van iedereen die professioneel bezig is met het leren van volwassenen. De missie en visie van Vocvo en het Plan Geletterdheid vormen het referentiekader voor de pedagogische ondersteuning.

We voorzien specifieke begeleiding voor startende leraren en meer ervaren leraren. Om de juiste ondersteuning aan te bieden werken we samen met partners: lerarenopleidingen, hogescholen, universiteiten en expertisecentra.

Leermiddelen (22)

Bekijk alle

Favorietenmappen (1)