Uitgeverij Plantyn

Uitgeverij Plantyn

Plantyn ontwikkelt en verspreidt leermiddelen voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger en het wetenschappelijk onderwijs en het volwassenenonderwijs. Voor elk van deze onderwijsniveaus bieden wij een ruim aanbod voor een zo groot mogelijke diversiteit van vakgebieden. De opdeling in specifieke uitgeefkernen per onderwijsniveau garandeert een gerichte marktbenadering, waarbij de wensen en behoeften van de onderwijsinstellingen en hun personeel centraal staan.

Naast leermiddelen bieden wij ook professionele informatie voor leerkrachten, directies, nascholers, begeleiding, CLB’s, inspecties en beleidsmensen. Hiervoor is een aparte uitgeefkern opgezet: Plantyn Professionele Informatie. In de uitgaven vindt u informatie over leerlingenbegeleiding, didactiek, schoolmanagement, rechtspositie van het personeel, enz.

Ook digitaal wil Plantyn de leerkracht optimaal ondersteunen. Hiervoor bieden wij de gratis leerkrachtentool www.scoodle.be aan en het volledige LMS met iKklik (Katholiek kleuteronderwijs) en iOmniwize (Basisonderwijs).  

Plantyn is gevestigd in Berchem (Posthofbrug 6-8)

Plantyn nv maakt deel uit van de Europese uitgeefgroep infinitas learning (www.infinitaslearning.com).

Leermiddelen (3)