Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed vormt een schakel tussen erfgoedbewaarders en beleid en maakt kwaliteitsvolle erfgoedprojecten en een duurzame erfgoedwerking mogelijk. Vertrekkend vanuit het erfgoed en erfgoedgemeenschappen zetten we ons in om een diversiteit aan erfgoed op te sporen, te bewaren en te ontsluiten. Bovendien streven we naar een groter erfgoedbewustzijn in de Mijnstreek en laten we erfgoed ook haar maatschappelijke rol spelen. Hiervoor gaan we waardevolle samenwerkingsverbanden aan met andere sectoren.

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed startte een reeks initiatieven en educatieve projecten op die het overdragen van erfgoedbewustzijn en erfgoed aan volgende en toekomstige generaties ondersteunen en stimuleren:

  • Erfgoedcel Mijn-Erfgoed werkt samen met de onderwijssector voor de ontwikkeling van lesmethodieken met een focus op erfgoed en omgevingsgericht leren.
  • Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zoekt thema’s die aanspreken en aansluiten bij de leefwereld van verschillende generaties, stimuleert ideeën die van onderuit groeien en ondersteunt erfgoedverenigingen bij de verjonging van hun werking en ledenbestand. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn daarbij kernwaarden
  • Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zet in op creatieve en vernieuwende methoden en verrassende insteken om aan erfgoedsensibilisering en -werking te doen, zowel wat behoud en beheer betreft als onderzoek en ontsluiting.