Roeland vzw

Roeland vzw organiseert activiteiten in het Nederlands, Frans en Engels voor kinderen en jongeren van 6 tot 19 jaar met als motto “Creatief talen leren”.

Jaarlijks gaan ongeveer 3000 jongeren met ons op taalvakantie in Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Groot-Brittannië. De jongeren krijgen bij Roeland een taalbad, steeds weer met ludieke en innovatieve accenten. In Gent organiseren we ook dagkampen Nederlands voor kansengroepen (anderstalige nieuwkomers en kinderen/jongeren met taalachterstand).

Ook tijdens het schooljaar kunnen kinderen en jongeren bij ons terecht voor jeugdtoneel (Frans en Engels), Juniorateliers (Frans), communicatieve stadsbezoeken (Frans in Luik, Namen, Rijsel; Nederlands in Gent), taaltrainingen en vormingssessies.

Roeland vzw is gevestigd in Gent en bestaat sinds 1971. Jaarlijks nemen ongeveer 13 000 kinderen en jongeren en meer dan 1000 vrijwilligers deel aan onze activiteiten. Roeland vzw is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en door de stad Gent.

Meer info in verband met onze activiteiten vind je op onze website www.roeland.be.