Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen zet in om vaardigheden en kennis over geweldloosheid en vrede in de schoolcontext te brengen. Ze ontwikkelt educatieve producten en workshops op maat en per thema.

Ze biedt workshops aan directies, zorgteam en leerkrachten over praten met kinderen over moeilijke situaties, leerlingenbemiddeling, anders leren kijken naar conflicten en conflicttransformatie. Ze is actief in diverse netwerken onder andere het "Vlaams netwerk kies kleur tegen pesten".

Ze biedt via de methode van participatief theater in workshops leerlingen de kans op een interactieve en praktische manier te werken rond onrecht en conflicten uit hun leven, al dan niet kristalliserend in een schoolvoorstelling.

Tot slot biedt ze inhoudelijke lezingen en workshops aan rond diverse conflictgebieden - Oost-Congo, Burundi, Rwanda, Tsjetsjenië en Oekraïne - en rond diverse vredesthema's - wapenhandel, atoomwapens en VN-vredesoperaties.