Provincie Oost-Vlaanderen: Flankerend onderwijs

Met zijn flankerend onderwijsbeleid wil de Provincie Oost-Vlaanderen gekwalificeerde uitstroom en positieve studiekeuzes bevorderen, de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt ondersteunen en STEM en techniek in het leerplichtonderwijs versterken.  De Provincie bevordert onderwijsondersteunende netwerken en initieert allerlei projecten via subsidies.