Provincie Oost-Vlaanderen: Flankerend onderwijs

Provincie Oost-Vlaanderen: Flankerend onderwijs

Met zijn flankerend onderwijsbeleid wil de Provincie Oost-Vlaanderen gekwalificeerde uitstroom en positieve studiekeuzes bevorderen, de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt ondersteunen en onderwijsontwikkeling versterken. De Provincie ondersteunt schoolteams/lokale besturen/onderwijsgerelateerde organisaties en stimuleert expertisedeling en netwerking tussen deze partners.   

Benieuwd naar het andere educatieve aanbod van de Provincie? Ontdek het hier, of neem een kijkje op www.oost-vlaanderen.be/leren

Leermiddelen (4)