Ministerie van Onderwijs en Vorming

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming is de overkoepelende naam voor:

1. De organisaties die samen de Vlaamse onderwijsadministratie vormen:
2. De Vlaamse minister van Onderwijs
3. De Vlaamse Onderwijsraad, de strategische adviesraad voor het beleidsdomein