BOS+

De kinderen van vandaag geraken stilaan vervreemd van bos en natuur. Ze spelen amper buiten, komen zelden of nooit in het bos en weten er slechts weinig over . De kloof tussen het kind en de directe natuur wordt steeds groter.

Nochtans zijn bossen een ideale speel- en leeromgeving voor kinderen. Zo blijken kinderen die vaak in bos en natuur spelen zowel geestelijk als lichamelijk gezonder. Ze hebben minder last van overgewicht of luchtwegeninfecties, ze ontwikkelen een betere motoriek en hebben meer uithoudingsvermogen. In het boek ‘Laatste kind in het bos’ brengt R. Louv het opgroeien zonder natuur zelfs in verband met stress, concentratiestoornissen en depressies ..

Spelen en leren in het bos en de natuur prikkelt de fantasie, stimuleert de creativiteit en ondernemingszin. De kinderen geraken ‘verwonderd’ en komen zelfstandig tot ontdekkingen en inzichten in ecologische relaties. Via ervaringsgericht leren en systeemdenken (link) krijgen ze inzicht in de complexe werkelijkheid.

Daarom biedt BOS+ tal van activiteiten, kant-en-klare lespakketten en worshops aan om met de klas de natuur in te trekken!

Leermiddelen (35)

Bekijk alle

Favorietenmappen (1)