Educatief Centrum Limburg

Een schat aan educatieve materialen en methodieken,
een bron van inspiratie

Het Educatief centrum is een gespecialiseerd leercentrum binnen het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Limburg.

Educatieve materialen

Leermiddelen, koffers, spelen en interactieve leermiddelen, koffers, spelen en interactieve methodieken sluiten inhoudelijk aan bij de noden en behoeften van de verschillende niveaus binnen het Limburgs onderwijs: klas- en schoolbeleid, mobiliteit en verkeersveiligheid, ouder- en leerlingenparticipatie, personenzorg, preventieve gezondheid, sociale vaardigheden, taal in het onderwijs, techniek en wetenschap, welbevinden van kinderen en jongeren, wereldburgerschap,...

Vorming

Wil je dieper ondergedompeld worden in bepaalde thema’s? We hebben een breed vormingsaanbod door eigen educatieve medewerkers of experten uit het netwerk.

Je kunt je inschrijven voor onze vormingen in open aanbod of een afspraak maken voor een vorming op maat van je vraag.

Volg ook de facebookpagina facebook.com/educatief.centrum.1 en abonneer je op het Lim-O-zine.

Vrij bezoek of begeleiding op maat

Tijdens de openingsuren kun je zonder afspraak het aanbod verkennen en uitlenen.

Voor inhoudelijke begeleiding of "Samen met collega’s aan de slag" maak je een afspraak.

 

Voor wie?

Het Educatief Centrum richt zich tot:

  • leerkrachten en directies van kleuterscholen, lagere- en secundaire scholen in het gewoon en het buitengewoon onderwijs
  • leerkrachten en docenten in het volwassenenonderwijs
  • schoolinterne en -externe leerlingbegeleiders
  • studenten
  • medewerkers uit voor- en buitenschoolse kinderopvang
  • medewerkers uit de sector hulpverlening
  • mensen uit het socioculturele en het jeugdwerk
  • ambtenaren van lokale besturen.

 

zie ook http://onderwijs.limburg.be/educatiefcentrum