11.11.11

11.11.11 kiest voor internationale solidariteit

Zo wil 11.11.11 komen tot een duurzame wereld met kansen voor iedereen.  Om ervoor te zorgen dat die er komt, vergroten wij de slagkracht van mensen die aan de kar trekken. Mensen overal ter wereld die de mouwen opstropen en zich inzetten voor verandering. Door hun stem te versterken, vechten we tegen onrecht.

11.11.11 wil jongeren handelingsperspectieven bieden rond mondiale uitdagingen.

Globale thema’s zoals klimaat, migratie, duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's), internationale samenwerking, … campagnes en acties staan centraal in onze werking. Als koepel van Internationale Solidariteit hebben we samen met onze leden en andere educatieve organisaties een educatieve kaart voor wereldburgers gemaakt.

Leermiddelen (8)

Bekijk alle

Favorietenmappen (1)