School zonder Racisme Vzw

Jongeren groeien op in een kleurrijke wereld
met een grote etnische, culturele, religieuze en sociale diversiteit.
In de vorming van hun kijk op die wereld neemt het onderwijs een belangrijke plaats in.
Daarom is dit ons speelveld waar we met kwaliteitsvolle ondersteuning een meerwaarde bieden.

Kennis, ontmoeting, beleving en actie zijn de hefbomen
in de vorming van jongeren tot wereldburgers.
De wereld leren kennen en begrijpen,
door ervaringen en rechtstreekse contacten proeven van een boeiende verscheidenheid,
en de competenties verwerven om er een betere leefplek van te maken.

Daar werken we aan in een netwerk van scholen en leerkrachten,
waarbij we de evoluties binnen de onderwijswereld en in de wereld rondom ons op de voet volgen.
Bij voorkeur werken we met jongeren in een procesmatig traject van langere duur
ingepland in een vakoverschrijdende en duidelijke leerlijn.

Samen met de onderwijswereld bouwt School zonder Racisme
aan een open en solidaire samenleving
waar een wij-zij-denken niet de basis vormt voor politieke en economische machtsverhoudingen
waar iedereen dezelfde rechten heeft en gelijke kansen krijgt,
waar vooroordelen en racisme geen plaats krijgen.