Learning Path

Learning Path biedt procesbegeleiding (voor leerkrachten en leerlingen), training in ervaringsgericht leren + active reviewing en teambuildings aan.

Een positief leef- en leerklimaat installeren in een klasgroep is niet vanzelfsprekend. Daarom vinden wij het belangrijk om aan de slag te gaan met datgene dat net onder de oppervlakte zit maar zoveel bepalend is voor de ontwikkeling van elke leerling. We zetten sterk in op verbinding maken tussen leerlingen en in de leerling-leerkracht relatie. We gaan vaststellen wat er “hier en nu” is zodat het afstemmen op elkaar verfijnd kan worden en het leren en welbevinden een positieve boost krijgt. Wij focussen ons op de onderlinge relaties tussen leerlingen en hebben aandacht voor het waarderend kijken naar elkaar.

 

Graag willen we samenwerken met directies, leerkrachten en leerlingen die dezelfde passie delen als wij: jongeren de kans geven om de beste versie van zichzelf te worden. Wanneer we de brug kunnen slaan tussen al het talent en kwaliteit dat aanwezig is in het onderwijs en onze ervaring/kennis vanuit de Bijzondere Jeugdzorg, ontstaan er nieuwe inzichten en handvaten zodat elke leerling de kans krijgt om in zijn kracht te staan en zich ten volle te ontplooien.

 

Je leerlingen staan op de eerste plaats maar vergeet jezelf als team van leerkrachten niet! Wil je sterker naar elkaar toegroeien en verbondenheid creëren, richt je dan zeker tot Learning Path. In een vorming “op maat”, halen we de krachten van jullie team naar boven zodat ook jullie kunnen schitteren.

 

Learning Path is de ideale partner om samen met je leerlingen en leerkrachten de wereld van het ervaringsleren te verkennen en te integreren in jullie lessen/schoolcultuur. Een wereld waar het leren ontstaat vanuit de lerende zelf. Learning Path kiest ervoor om niet alleen op het cognitieve maar ook op het sociaal-emotionele leren in te zetten en dit in nabijheid van de natuur. Want in de natuur zijn de consequenties van gemaakte keuzes direct voelbaar. Op basis van je noden en doelstellingen maken we samen een programma gaande van 2 lesuren tot een meerdaagse zodat “leren” nog beter aansluit bij je persoonlijke noden op vlak van inhoud, plaats, tijd, doelgroep en budget.