Ankerpunt Academie

Ankerpunt met de Ankerpunt Academie is een interdisciplinair centrum waar we samenwerken met psychologen, orthopedagogen, logopedisten, leerkrachten, kinesisten, ... om samen na te denken hoe we het kind, het gezin, de volwassene verder kunnen helpen. We werken in huiselijke sfeer waar iedereen zich veilig en thuis voelt.

Vanuit onze expertise organiseren we ook lezingen, trainingen en workshops over aanverwante thema's.