Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT)

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT)

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT vzw) is de enige netoverschrijdende vereniging voor leerkrachten Latijn en Grieks in Vlaanderen, die zich sinds 1996 inzet voor het onderwijs in de klassieke talen. Het is haar doel de belangstelling voor de klassieke talen en cultuur te bevorderen, de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen te verbeteren, de leerkrachten klassieke talen concrete ondersteuning te bieden en de belangen van de leerkrachten klassieke talen te behartigen.

Leermiddelen (3)

Fysiek materiaal

Grieks, iets voor jou?

Nascholing of activiteit

Milia multa basiorum: Lezing

Fysiek materiaal

Latijn, iets voor jou?