nik-nak (vzw Herkes)

nik-nak (vzw Herkes)

Aanbod van meertalige boekjes en materialen voor kleuters en kinderen van de lagere school, die Nederlands combineren met andere talen. Het gaat om meer dan 20 talen, niet enkel Frans, Engels, Duits of Spaans, maar ook bv. Arabisch, Turks, Farsi, Roemeens, Somalisch etc.. Het materiaal kan in de klas gebruikt worden om aan talensensibilisering te doen en kinderen met een andere thuistaal meer te betrekken. Ook de ouders kunnen hiermee bereikt worden.

De vzw wil hiermee helpen bij taalintegratie en meertalig opvoeden, openheid creëren naar anderstaligheid en wereldburgerschap promoten. Het materiaal wordt aangeboden op een webshop en kan door iedereen besteld worden. 

Leermiddelen (14)

Bekijk alle