Relax in de Klas

Relax in de Klas helpt teams om op dagelijkse basis rustmomenten in te lassen in de klassen. Klasklimaat wordt zo positief bevorderd met een hoger welbevinden voor leerlingen en leerkrachten tot gevolg. Er wordt gewerkt aan nieuwe gewoontes om zo duurzame verandering te creëren. We doen dat met opleiding, materiaal voor in de klas en opvolging (persoonlijk en via een leerplatform)