Vlaams Instituut Gezond Leven

Vlaams Instituut Gezond Leven

Gezond Leven is het expertisecentrum inzake preventie, bevordering van een gezonde leefstijl en gezonde omgeving.  Met bijzondere aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties en gezondheidsongelijkheid

Onze werking naar onderwijs heet Gezonde School:

  • Gezonde School helpt scholen om stap voor stap te evolueren van losse acties (bv. een gezond ontbijt, een sportdag) naar een samenhangend gezondheidsbeleid. En dit door als schoolteam in te zetten op een mix van strategieën: gezondheidseducatie, een duidelijke regelgeving of afsprakenkader, een gezonde (fysieke en sociale) omgeving en zorg voor en begeleiding van leerlingen met bijzondere noden. Onze leermiddelen helpen je om deze strategieën concreet invullen.
  • We zijn gespecialiseerd in thema's: voeding, beweging & lang stilzitten, tabak, mentaal welbevinden, en milieu en gezondheid.

Leermiddelen (141)

Bekijk alle

Favorietenmappen (4)