BudgetInZicht

BudgetInZicht

Toolbox financiële educatie in het basisonderwijs

 

Doelgroep:

1ste, 2de en 3de graad basisonderwijs

Doelstellingen:

Met de Toolbox biedt BIZ een verzameling educatief materiaal aan om in het basisonderwijs aan de slag te gaan rond het thema financiële educatie. De materialen richten zich naar kinderen van de 1ste tot en met de 3de graad. Naast educatieve spelen, bevat de box ook materiaal die in de les kunnen worden geïntegreerd. Deze materialen zijn ook geschikt voor hulpverleners die met kinderen werken.

De Budgetbeurs

 

De Budgetbeurs

 

Doelgroep:

3de graad secundair onderwijs.

Doelstellingen:

Via een interactief parcours maken de deelnemers kennis met meerdere aspecten van het zelfstandig wonen. Daarbij wordt vooral gefocust op de informatie, vaardigheden en competenties die noodzakelijk zijn wanneer jongeren de stap naar zelfstandig leven en wonen willen/moeten zetten. 

Algemene omschrijving:

Hoeveel bedraagt de gemiddelde huishuur? Met welke kosten dien je rekening te houden wanneer je alleen gaat wonen? Wat is een EPC? Wat zijn vaste kosten? Hoeveel bedraagt een gemiddeld ‘startersloon’? Waar kan je terecht met je vragen rond geld?

Heel wat jongeren worden met deze vragen geconfronteerd wanneer ze de eerste stappen zetten rond het op eigen benen staan. Het staat vast dat het voor heel wat van hen niet eenvoudig is om het bos door de bomen te zien. 

De budgetbeurs (oorspronkelijk een een concept van BIZ Zuid-West-Vlaanderen)  richt zich op jongeren van het laatste jaar secundair onderwijs, maar wordt sinds 2016 ook bij andere specifieke groepen ingezet.

Naast het delen van ervaringen en expertise rond dit thema is het de bedoeling dat de deelnemers wegwijs gemaakt worden in het bestaande aanbod van de hulpverleningsdiensten. Op deze manier wordt men gestimuleerd om de stap naar ondersteuning en hulp, zo vlot en zo vroeg mogelijk te zetten.

Leermiddelen (8)

Bekijk alle