RCN Gerechtigheid & Democratie

RCN Gerechtigheid & Democratie

De Belgische NGO RCN Gerechtigheid & Democratie nodigt burgers uit om zich vragen te stellen bij polarisatie, uitsluiting, discriminatie en andere mechanismen die leiden tot (massa)geweld. Bovendien moedigt RCN G&D eenieder aan om een kritisch en actief (wereld)burgerschap op te bouwen. De kern van onze workshops? Persoonlijke verhalen van zowel slachtoffers van als verantwoordelijken voor massageweld. Deze getuigenissen zetten aan tot denken: hoe zouden we zelf handelen? Hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid als (wereld)burger opnemen en anderen daartoe inspireren?

Via herinnerings- als wereldburgerschapseducatie spoort RCN G&D aan om met een klare kijk na te denken over hoe we ons samen kunnen inzetten voor een meer rechtvaardige en leefbare wereld. Actuele maatschappelijke vraagstukken en gebeurtenissen uit het verleden vormen het startpunt voor interactieve discussies en reflectie tijdens de activiteiten van RCN G&D. Video's met getuigenissen over recente conflicten vormen de basis voor een serie van 4 workshops voor leerlingen van de 3e graad secundair onderwijs en andere groepen jongeren (vanaf 15-16 jaar). Want:“Als het ginder is, is het hier”. Daar zijn we van overtuigd. Dat wat gisteren is gebeurd, helpt ons vandaag om de wereld van morgen te bouwen.

Leermiddelen (11)

Bekijk alle