Het Noorderlicht

Het Noorderlicht biedt workshops en coaching aan voor leerkrachten in kleuter- en lager onderwijs. Als invalshoek voor zowel de workshops als de coaching is er gekozen voor wiskunde- en STEM-onderwijs (STEM = Science, Technology, Engineering en Mathematics).
Met een gevarieerd aanbod voor STEM en Wiskunde en een gepaste aanpak (zowel individueel als teamgericht) draagt Het Noorderlicht bij tot het professionaliseren, inspireren, stimuleren, ondersteunen en begeleiden van leerkrachten in het basisonderwijs zodat leerkrachten voldoende vertrouwen krijgen om de nieuwsgierigheid van kinderen voor de wereld rondom hen te gebruiken als een basis voor uitdagend wiskunde- en STEM-onderwijs.