Veilig aan Zee vzw

Via sensibilisering, preventie- en informatiecampagnes probeert VAZ vzw alle strandbezoekers tips en aanwijzingen te geven met het oog op een veilige vakantie aan de (Vlaamse) kust.

Voor scholen op zeeklassen biedt VAZ vzw informatiesessies aan over de werking van de redders aan zee en de gevaren aan zee, workshops strandbloemen maken of workshops reanimatie.