Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) is een universitair nascholingscentrum dat een bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverhoging in het onderwijs. We richten ons daarbij tot iedereen werkzaam in het brede onderwijsveld.

CNO beoogt continue optimalisatie van de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid door programma’s aan te bieden die:

  • basiskennis en -competenties verankeren en verruimen,
  • aanzetten tot daadwerkelijke verbetering en reflectie,
  • waar mogelijk zelfsturing bevorderen,
  • inzichten van wetenschappelijk en technologisch onderzoek vertalen naar het werkveld.

We realiseren bovenstaande doelstellingen door o.a. nascholingen (individueel en teamgericht, vakinhoudelijk, vakoverschrijdend en beleidsgericht, schoolintern en op locatie) en opleidingen in de vorm van o.a. postgraduaten.

Al onze professionaliseringsactiviteiten vinden hun finale doel in een optimalisering van het onderwijsleerproces en in het creëren van gelijke onderwijskansen van en voor elke leerling/student.

Bij realisatie van deze doelstellingen doet CNO een beroep op:

  • experten uit de Universiteit Antwerpen en haar Associatie, andere universiteiten en hogescholen,
  • professionals uit het onderwijsveld en het bedrijfsleven.

We werken vanuit een respect voor ieders overtuiging(en) die passen binnen de Verklaring van de Rechten van de Mens,  met erkenning van de diversiteit van het Vlaamse onderwijslandschap en rekening houdend met de maatschappelijke noden.

Leermiddelen (205)

Bekijk alle