Culturen in beweging vzw Kundabuffi

Culturen in beweging vzw Kundabuffi

Visie van de organisatie:

De v.z.w. Culturen in beweging heeft als onderwerp van haar activiteiten de relatie natuur, mens en cultuur in een mondiale context met als voornaamste themas wereldburgerschap, culturele diversiteit en duurzame ontwikkeling.

Vanuit een internationaal collectief van geëngageerde kunstenaars en wereldburgers verbindt zij ontwikkelingseducatie, culturele expressie en internationale samenwerking in een divers aanbod  aan activiteiten voor diverse doelgroepen binnen onderwijs en verenigingsleven.

In een breder maatschappelijk verband fungeert zij als experimentele denktank en werkplaats voor nieuwe methodieken en ideeên inzake wereldburgerschapseducatie, interculturele communicatie en sociale activering  

Vertaling van deze visie

De huidige werking omvat een cultuurwerkplaats voor educatieve en culturele projecten, een aanbod gericht op onderwijs en verenigingsleven (vertel- en muziektheater - straattheater - wereldmuziek & dans - wereldcultuur & kunst -schoolvoorstellingen - sociaal-artistieke projecten - werkwinkels - wereldtentoonstelling -...); en een internationaal netwerk van diverse culturele en sociale projecten.  

Kwaliteit

Als niet-gesubsidieerde en onafhankelijke non-profitorganisatie brengen wij nu bijna 30 jaar educatieve en culturele programma's aangepast voor diverse leeftijden naar onderwijs en verenigingsleven à rato van +/-500 activiteiten jaarlijks voor +/- 15.000 hoofdzakelijk kinderen en jongeren. Medewerkers en programma's worden beoordeeld door onszelf, de betrokken doelgroepen en hun omkadering en door de verschillende partners in verschillende sectoren, betrokken bij uitvoering en opvolging.

Wij zijn altijd ontvankelijk voor kritische feedback.

Leermiddelen (4)

Nascholing of activiteit

Interactieve wereldmuziek- en dans

Nascholing of activiteit

Kundabuffi's Schatkamer

Nascholing of activiteit

Moeder Aarde en de Kokakolakid