Kung Fu vereniging Qiúlóng Kung Fu

Kung Fu vereniging Qiúlóng Kung Fu (= de gehoornde draak) verzorgt trainingen, wedstrijden, examens, stages, workshops, seminars en demonstraties in traditioneel Kung Fu. Tijdens workshops en seminars zoomen we tevens in op de Chinese cultuur, tradities en gebruiken, de ontstaansgeschiedenis van Kung Fu en het Boeddhisme. Respect en verdraagzaamheid vormen de rode draad in onze workshops/seminars en lessen. We leren de deelnemers aan om juist NIET te vechten, maar om verdraagzaam om te gaan met elkaar.

Recentste leermiddelen

Er werden geen leermiddelen gevonden om weer te geven.