Les Zazous

Zazoe Muziektheater streeft ernaar kinderen en jongeren bewust te doen kijken naar muziektheater als inspiratie om te functioneren in de eigen leefwereld en om zich in te leven in die van anderen. We willen een voedingsbodem en groeicompetentie ontwikkelen om zinvol en geëmancipeerd om te gaan met maatschappelijke en sociale thema's. Het is onze basisintentie kinderen en jongeren te doen opgroeien tot mondige cultuurmensen. Door middel van interactieve voorstellingen; met eventuele nabespreking - willen we de doelgroep aanmoedigen tot reflectie over bepaalde sociale en maatschappelijke kwesties.