CATAPA vzw

CATAPA is een sociale en ecologische vrijwilligersbeweging die streeft naar een wereld waarin de ontginning van niet-hernieuwbare grondstoffen niet langer nodig is. We focussen ons op de mijnbouwproblematiek in Latijns-Amerika, waar we lokale gemeenschappen in Ecuador, Bolivia, Peru en Colombia ondersteunen die bedreigd worden door grootschalige mijnbouw in hun regio. Het ontginnen van niet-hernieuwbare grondstoffen gaat immers steeds gepaard met grote sociale en ecologische impact en is een motor van conflict. In België sensibiliseren we over de sociale en ecologische impact van metaalverbruik door onder andere de link te leggen met het gebruik van ICT-producten (smartphones, laptops, ...). We gaan (via onderzoek) ook actief op zoek naar alternatieven voor mijnbouw en doen aan lobbywerk. Op die manier streven we naar sociale en ecologische rechtvaardigheid tussen en binnen samenlevingen.