Meld probleem

Organisatie: Schoolmakers cvba

logo

Schoolmakers

  • stelt haar expertise ten dienste van onderwijs
  • om samen met de school de voorliggende uitdagingen aan te pakken
  • steeds aansluitend bij de aanwezige competenties en troeven
  • op een waarderende manier
  • erover wakend dat de verschillende actoren van de school samenwerken
  • zodat trajecten, opleidingen, oplossingen ook renderen op lange termijn
  • en de school versterkt zelfstandig verder kan

Schoolmakers stelt haar expertise ten dienste van onderwijs en wil jou als leerkracht, directie, schoolbestuur of schoolnabije partner versterken. We willen samen met jou de uitdagingen aanpakken waar je voor staat: de diversiteit in de klas, de toenemende assertiviteit van leerlingen en ouders, hoge kwaliteitseisen, veranderingen en hervormingen …

In alles wat we doen, maken we de verbinding tussen het primaire proces (wat gebeurt in de klas) en de secundaire processen (wat gebeurt op de school, zoals infrastructuur, leiderschap, communicatie, schoolorganisatie, budgetbeheer, ...). Net omdat de secundaire (ondersteunende) processen een grote impact hebben op de (kwaliteit van) het primaire proces: het lesgeven en het leren.

‘Versterken’ betekent voor ons: aansluiting vinden bij de aanwezige competenties en troeven. Jij blijft de echte professional, de expert van je vakgebied of beleidsdomein, jij bent dé schoolmaker. We willen dat je van je beroep en functie blijft houden. Daarom zet Schoolmakers in op veranderbekwaamheid en veerkracht, op blijvende deskundigheid in gewijzigde omstandigheden, op positief motiveren, op een goede samenwerking vanuit (zelf)vertrouwen, op het ontwikkelen van ondernemerszin op school. De begeleiding en coaching van Schoolmakers vertrekt vanuit een gelijkwaardige en waarderende aanpak.

Schoolmakers wil dat elke actor op en naast school zich gesterkt en verbonden weet en voelt door de anderen. Elk vanuit eigen kracht en kunnen, maar wel afgestemd op de noden en wensen van de ander. Daar is visie voor nodig, overleg, een stimulerend schoolklimaat. We zijn als Schoolmakers expert in het creëren van een vruchtbare voedingsbodem om dit te realiseren.

Schoolmakers kan duidelijke antwoorden bieden op concrete vragen, in de vorm van advies of opleiding, maar we zetten ook graag onze tanden in meer complexe vraagstukken. Wat Schoolmakers typeert is dat het ook trajectmatig werkt, bijvoorbeeld in veranderprocessen of bij visie-ontwikkeling, en dit samen met alle betrokken actoren. Onderweg versterkt Schoolmakers het beleidsvoerend vermogen van de school zodat ze op de goede weg is voor verdere groei en ontwikkeling. Onze drijfveer: door scholen te ondersteunen willen we bijdragen aan de vorming van veerkrachtige en zelfbewuste directies, leerkrachten, jongvolwassenen en kinderen.

Meer info vind je op www.schoolmakers.be

Dorpsstraat 1, 3020 Herent, België

http://www.schoolmakers.be

saskia@schoolmakers.be

0498615530

Bekijk alle leden van Schoolmakers cvba (1)

Recentste leermiddelen van Schoolmakers cvba

Gedifferentieerde evaluatie

Logo Toegevoegd door Schoolmakers cvba - Artikel
Laatst aangepast op 16-01-2019

In dit artikel wordt er dieper ingegaan in op differentiatieprincipes die al vaak worden toegepast en die ook kunnen doorgetrokken worden naar de evaluatie.
Eerst wordt er ingezoomd op differentiatie en breed evalueren, daarna richten de …

Nog geen score 0 0 18

Evaluatie van meertalige leerlingen

Logo Toegevoegd door Schoolmakers cvba - Artikel
Laatst aangepast op 16-01-2019

Stel je twee leerlingen voor die even goed zijn in wiskunde, maar de ene kan niet goed Nederlands en de andere wel. Zij hebben niet dezelfde kans op een goede score op een wiskundetoets omdat de taalvaardigheid van de leerling mee zijn score …

Nog geen score 0 0 35

Hoe kan ik gedifferentieerde evaluatie weergeven op het rapport?

Logo Toegevoegd door Schoolmakers cvba - Artikel
Laatst aangepast op 11-01-2019

Hoe rapporteer ik als ik leerlingen een uitbreidingsopdracht heb gegeven?

In het artikel kan je een mogelijk antwoord vinden.

Nog geen score 0 1 65

Niet gratis

Gedifferentieerd evalueren

Logo Toegevoegd door Schoolmakers cvba - Nascholing of activiteit
Laatst aangepast op 08-01-2019
Deze activiteit vindt plaats op 19-02-2019

Jawel, gedifferentieerd evalueren, het kan. En het mag! Gedifferentieerd evalueren houdt in dat je leerlinggericht evalueert op die vlakken waar dat relevant is. Leerlinggericht betekent dat je de diversiteit onder leerlingen (h)erkent en benut, …

Nog geen score 0 2 76

Niet gratis

Masterclass : Lesgeven met impact

Logo Toegevoegd door Schoolmakers cvba - Nascholing of activiteit
Laatst aangepast op 08-01-2019
Deze activiteit vindt plaats van 04-03-2019 tot 05-03-2019 en op 07-05-2019

Ambitieuze doelen beogen voor àlle leerlingen en iedereen zo ver mogelijk krijgen. Daar gaat het om in onderwijs. Dat vraagt Meesterschap. Meesterschap op het vlak van vakexpertise, op vlak van didactiek en op het vlak van kennis van je …

Nog geen score 0 0 43