School Zonder Pesten vzw

School Zonder Pesten vzw biedt kinderen en leerkrachten in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs drie interactieve schoolvoorstellingen en een ruim aanbod aan educatief materiaal.
We reiken handvatten aan om in groep stil te staan bij 'leuke en minder leuke gevoelens', 'omgaan met elkaar’, 'pesten op school'.

Nieuw in het aanbod is de pedagogische studiedag :
‘De Goedgevoelschool als buffer tegen pesten’