domo de refontiro

domo de refontiro

Wij zijn onderwijsdesigners!
domo de refontiro bouwt samen met u aan de duurzame toekomst van uw school

  • Hoe versterken we onze school op onderwijskundig gebied?
  • Hoe worden we school met een stimulerende leerinfrastructuur?
  • Hoe worden we een school die weet wie ze is en waar ze naartoe wil?
  • Hoe worden we een mensgerichte school?
  • Hoe creëren we een sterk, innovatief en toekomstgericht onderwijsbeleid?

Zou het mogelijk zijn dat alle medewerkers van een school, scholengemeenschap en/of -groep actief meedenken over de toekomst van hun werkplek? Dat diezelfde medewerkers veranderingen toejuichen? Dat er een ware leercultuur heerst? Dat strategische lijnen er bepaald worden op een participatieve manier waarbij de stem gehoord wordt van medewerkers, leerlingen/studenten, ouders en andere betrokkenen? Dat er ruimte is voor creativiteit en innovatie? En dat die schoolorganisatie duurzaam en mensgericht werkt?

Wij geloven dat dit kan! Onze droom is een drijvende kracht te zijn achter al deze evoluties in onderwijsorganisaties, zodat ze wendbaarder zijn in de toekomstige samenleving.

We hebben het lef om concreet te handelen en een ‘aanjager’ te zijn van onderwijsvernieuwing en onderwijstransformatie. Met onze doorgedreven gepersonaliseerde aanpak brengen wij uw school in een stroomversnelling. Uw uitdagingen worden ook de onze. Samen geven we zo vorm aan de meest fantastische toekomst.

 

onderwijs.domoderefontiro.be 

info@domoderefontiro.be

WIJ ZIJN ONDERWIJSDESIGNERS!

Educational resources (22)

View all