Wereld-Delen

  • Armoedeorganisatie
  • Taalondersteuning anderstalige nieuwkomers / anderstaligen - volwassenen en minderjarigen - op scholen en andere locaties
  • Materiële hulp 
  • Ontmoeting en begeleidingswerk
  • Internationale samenwerking (Project in DR Congo: Centres Mpandilu en educatief project Equator)