Provincie Oost-Vlaanderen: Dienst Erfgoed

Provincie Oost-Vlaanderen: Dienst Erfgoed

Voor erfgoededucatie moet je bij de Dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen zijn. Met Erfgoedredders coachen we leerkrachten basisonderwijs die erfgoededucatie aan omgevingsonderwijs koppelen. We ontwikkelen regelmatig nieuw educatief aanbod over erfgoedzorg en erfgoed bewaren in een depot. Ook kan je als school projectsubsidie aanvragen voor een erfgoedproject over onroerend erfgoed in de schoolomgeving.

We verwijzen ook graag naar de bezoekmogelijkheden van de erfgoedsites van de provincie Oost-Vlaanderen rond de thema’s molens, scheepvaart, Romeinen, abdij van Ename en archeologie.

Benieuwd naar het andere educatieve aanbod van de Provincie? Ontdek het hier, of neem een kijkje op www.oost-vlaanderen.be/leren

Leermiddelen (4)

Favorietenmappen (1)