Histories

Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde VlaanderenFamiliekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen.