Tumbador vzw

Tumbador vzw

 

Tumbador is een vzw die zich vanuit Vlaanderen inzet ten voordele van jongeren met een handicap in Zuid-Amerika. Wij sturen al 15 jaar vrijwilligers (kinesisten, ergotherapeuten, ...) naar Peru en Guatemala om daar mee te werken met plaatselijke organisaties die jongeren revalidatie en onderwijs aanbieden en hun maatschappelijke integratie vergroten.

 

Via ons scholenproject wil Tumbador de onderlinge verbondenheid tussen noord en zuid versterken, zo de blik van Vlaamse jongeren op de wereld openen, hun betrokkenheid aanwakkeren en solidariteit en respect creëren en/of stimuleren.

 

Wilt u één van onze vrijwilligers ontvangen om hun doorleefde ervaringen en boeiende verhalen uit te wisselen?
Wij bieden u:
lessen op maat om kinderen en jongeren vertrouwd te maken met diversiteit in onze wereld, de verschillen tussen noord en zuid (niet alleen op het vlak van gezondheidszorg) en de gevoelige problematiek van het anders-zijn (handicap, ziekte, huidskleur …)
ondersteuning bij het opzetten van een breder project om ook ouders en familie te sensibiliseren
- d
e kans voor uw afgestudeerden om een jaar lang werkervaring revalidatiehulp op te doen

 

Leermiddelen (5)

Bekijk alle