PrevAnt

PrevAnt is een netoverschrijdende werkgroep van preventieadviseurs (veiligheidskunde niv. 1 en werken als coördinerend preventieadviseur in overkoepelende preventiediensten of zijn hoofd van een grote interne dienst) met scholen gevestigd in de stad Antwerpen.

We komen op regelmatige basis samen en leggen onze gezamenlijke bezorgdheden i.v.m. preventie en welzijn op school, op tafel en proberen daar samen een gepaste oplossing voor te vinden. We worden vanuit de stad ondersteund en kunnen beroep doen op de verschillende expertises die binnen de groot stad Antwerpen aanwezig zijn zoals de preventiedienst van de brandweerzone Antwerpen, het crisisondersteuningsteam van de stad, de politie, rampenambtenaar, .... enz.

We zijn ontstaan rond 2008 naar aanleiding van brandpreventieverslagen.