Expertisecentrum Talent en Ankerscholen CSF

Expertisecentrum Talent en Ankerscholen CSF

Het Expertisecentrum TALENT en de Ankerscholen CSF geven tussen 2023-2028 het Ondersteuningsbeleid Cognitief Sterk Functionerende leerlingen (CSF) vorm, in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het Expertisecentrum TALENT bestaat uit onderzoekers rond het thema van CSF aan de KU Leuven, UGent en Universiteit Antwerpen. Het Expertisecentrum begeleidt de 14 basis- en 6 secundaire ankerscholen bij het wetenschappelijk onderbouwen van en doorheen het Vlaamse onderwijs verspreiden van evidence-informed praktijken m.b.t. onderwijs aan en begeleiding van CSF leerlingen, ondermeer via de organisatie van lerende netwerken.

Leermiddelen (30)

Bekijk alle