Passerelle vzw

Passerelle is een cultuureducatieve organisatie structureel erkend door de Vlaamse Overheid. Passerelle begeleidt kinderen en jongeren en stimuleert hen om zich via dans, beweging, expressie en performance artistiek en persoonlijk te ontplooien. Op een uitdagende, maar laagdrempelige manier dicht Passerelle de kloof tussen jongeren en het artistieke veld en maakt ze hen deelgenoot van de dynamiek binnen de Vlaamse hedendaagse dansscène.

Bij Passerelle ligt het accent steeds op dansbeleving en mede-eigenaarschap van de deelnemers.  De artistieke insteek van de kinderen en jongeren zelf is dus heel belangrijk, alsook hun actieve deelname aan het creatieve proces. Samen met de professionele artiest gaan ze een inspirerende en scheppende dialoog aan.