Interculturalis vzw

Interculturalis vzw

Missie: het taalonderwijs ondersteunen 

Middelen:

- een jaarlijks congres voor taalleraars/-docenten over taaldidactiek met deelname van de pedagogische uitgevers

- de Vlaamse Olympi@de van het Frans organiseren

- jaarlijks een selectie van kwalitatief hoogstaande Franstalige films aanbieden i.s.m. de Kinepolisgroep en deze voorzien van een didactisch dossier

Vertaling van deze visie

Kwaliteit

Leermiddelen (2)