Samana vzw

Samana vzw

Samana is een erkende mantelzorgvereniging die sterk inzet op Jonge Mantelzorgers (JMZ). JMZ zijn jongeren die thuis een extra handje toesteken omdat er iemand van het gezin ziek, verslaafd of psychisch kwetsbaar is. Deze situatie heeft een groot effect op schoolvlak: deze jongeren komen vaak te laat, zitten vaak afgeleid in de lessen en hebben niet altijd de tijd om hun taken thuis te maken of te studeren voor testen/examens. Samana zet samen met scholen een participatief traject op om van de school een mantelzorgvriendelijke omgeving te maken. Dit wil zeggen: een plek waar JMZ zich begrepen en ondersteund voelen. Het is participatief omdat alle leerlingen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders, directieleden, zorgcoaches,... worden betrokken.

Leermiddelen (3)