Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is een vrijwillig samenwerkingsverband van organisaties, verenigingen en individuen die expertise hebben met betrekking tot het pestthema en die de keuze maken om op dit specifieke terrein de krachten te bundelen en een gezamenlijke koers te varen.

Het Vlaams Netwerk kies Kleur tegen Pesten engageert zich om:

  • het pestthema bespreekbaar te maken en te houden 
  • wetenschappelijk onderzoek aanmoedigen en stimuleren 
  • informatie te bundelen en over te brengen 
  • te sensibiliseren
  • beleidsadvies op de verschillende beleidsniveaus te formuleren 
  • campagnemateriaal te ontwikkelen en verspreiden 
  • De Vlaamse Week tegen Pesten jaarlijks te organiseren