OVAM

De OVAM is het agentschap van de Vlaamse overheid dat het beleid en de wetgeving bepaalt voor afval, grondstoffen en materialen.

Thema's als afvalpreventie, duurzame productie, ontwerp en consumptie, hergebruik, herstel en deeleconomie zijn stappen om duurzaam om te gaan met grondstoffen en materialen.

Zowel het huishoudelijk als bedrijfsafval en circulaire economie behoren tot ons beleid.

Ook bodembeleid , gezonde grond en saneringen maken deel uit van onze werking.

We overleggen met diverse partners en actoren in Vlaanderen en Europa van productie, ontwerp, verkoop tot inzameling en verwerking van grondstoffen en afval.

De OVAM heeft zelf weinig kant en klare lespakketten,. Deze zijn wel te vinden bij de beheersorganismen en partners.

Onze partners met educatief aanbod zijn o.a. de afvalintercommunales, Fostplus, Bebat en Recupel, ook vertegenwoordigd via Djapo en Good Planet.

Wil je je leerlingen prikkelen voor een groene, duurzame of circulaire job ? Dan vind je ook informatie en inspiratie over opleidingen, trajecten en projecten bij de vakorganisaties,, beroepsfederaties, hogescholen en Vlaanderen Circulair.

We werken ook inhoudelijk samen met MOS, VITO,, universiteiten en middenveldorganisaties.

De OVAM heeft veel informatie ter beschikking zoals data uit monitoring, studies en onderzoeken, beleidsplannen en tools,... Dat is meestal vrij ter beschikking voor studenten en leerkrachten. 

Op aanvraag verwijzen we jullie graag naar de relevante bronnen, informatie, educatief aanbod en partners.

Neem ook een kijkje op www.ovam.be,

In 2021 krijgt onze website een nieuwe look met ook aandacht voor educatie, ondersteuning voor scholen en kennisdeling.

 

Leermiddelen (11)

Bekijk alle

Favorietenmappen (11)

Bekijk alle