OVAM

De OVAM is het agentschap van de Vlaamse overheid dat de het beleid en de wetgeving bepaalt voor afval, grondstoffen en materialen.

Thema's als afvalpreventie, duurzame productie, ontwerp en consumptie, hergebruik, herstel en deeleconomie zijn stappen om duurzaam om te gaan met grondstoffen en materialen.

Ook bodembeleid , gezonde grond en saneringen behoren tot de OVAM taken.

De OVAM heeft zelf weinig kant en klare lespakketten, wel te vinden bij de beheersorganismen en partners,

terug te vinden op de OVAM website, KlasCement en Pearltrees Circulaire Economie.

De OVAM biedt inspiratie en informatie voor onderwijs en vormingen, zowel professionals, jongeren en volwassen onderwijs.

We werken beknopte inspiratie en informatie uit voor les, school en vormingen en delen deze via diverse kanalen.

De algemene context en uitgebreide informatie is terug te vinden op onze website, publicaties en beleidsinstrumenten.

Op aanvraag verwijzen we jullie graag naar de relevante bronnen en partners.

De OVAM werkt samen met educatieve partners zoals MOS, middenveld, NGO's  en beheersorganisemen om ons beleid en thema's te vertalen en in te bedden in vormingen en sensiblisatiecampagnes.