OVAM

De OVAM biedt inspiratie en informatie voor onderwijs en vormingen, zowel professionals, jongeren en volwassen onderwijs.

Een aantal pakketten zijn al specifiek opgemaakt voor de doelgroep onderwijs.

Andere documenten en informatie zijn beschikbaar om te verwerken en aan te passen op maat van de doelgroepen. 

De OVAM werkt samen met educatieve partners zoals MOS, middenveld, NGO's om ons beleid te vertalen en in te bedden in vormingen en sensiblisatiecampagnes.