Connectief - COFEP

Virtuele bedrijven, echte skills!

COFEP is het Belgisch netwerk van virtuele bedrijven. België telt momenteel bijna 300 virtuele bedrijven, verspreid over secundaire scholen, hogescholen en opleidingscentra voor volwassenen.

Het virtueel bedrijf is een leerbedrijf binnen een gesimuleerde economie, gaande van een kleinhandel tot een groothandel, van een productiebedrijf tot een distributiecenter, van een transporteur tot een expediteur, van een contactcenter tot een boekhoudkantoor.

Trainees (leerlingen, studenten, cursisten) worden binnen een fictief bedrijf tewerkgesteld en worden geconfronteerd met verschillende taken, functies en afdelingen én uiteraard met andere virtuele bedrijven. Ze krijgen zeer praktische taken voorgeschoteld, met een realistische documentenflow, bij voorkeur in ERP. Bovendien krijgen ze als het ware een heuse onderdompeling in bedrijfsprocessen en –procedures, mooi in lijn met de leerplannen en arbeidsmarktcompetenties. Dit maakt van het virtueel bedrijf de perfecte voorbereiding op het bedrijfsleven.

Virtuele bedrijven drijven onderling handel zoals ze in een echt economisch circuit zouden doen. De goederenstroom tussen de deelnemende bedrijven onderling is uiteraard virtueel, net als de geldstroom. Zo worden er documenten opgesteld en overschrijvingen geregistreerd. maar er komen geen echte producten of geen echt geld aan te pas. Het virtueel bedrijf is een veilige maar zeer bedrijfsrealistische oefenomgeving.

https://cofep.be/virtueelbedrijf/