Krachtig Onderwijs

Visie van de organisatie

Krachtig Onderwijs staat scholen bij in de uitdaging om een krachtige leeromgeving aan te bieden binnen een veilig, warm, uitdagend en verbindend schoolklimaat.

Vertaling van deze visie

Krachtig onderwijs helpt concreet om te investeren in een klimaat waarbij veilige en positieve klasgroepen ontstaan. 

Krachtig onderwijs richt zich daarbij op de leerlingen als groep, de leerkracht én op het schoolteam.

Kwaliteit

Trainers van Krachtig Onderwijs werken vanuit een coachende begeleidershouding en vertrekken daarbij vanuit de methodiek van het ervaringsleren.  Outward Bound is daarbij een belangrijke ondersteunende partner.