Bonding Beyond Borders

We zijn een internationaal team met een internationaal doel: leer het onbekende kennen. We hebben een educatief spel gecreëerd voor leerlingen in het middelbaar onderwijs. In het interactieve spel komen verschillende thema’s aan bod, zoals armoede, terrorisme, vluchtelingen, LGBT, religies, gendergelijkheid, taal in context en verschillende culturen. Het spel heeft de kracht ruimte te creëren voor ieders mening, voor een onderhandelingscultuur. In een competitieve set-up spelen leerlingen in groep dit spel. Thema’s komen aan bod aan de hand van reflectievragen, waar of niet waar vragen en doevragen.