Herita vzw

Herita versterkt en stimuleert draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen. Herita brengt erfgoedactoren samenontwikkelen onroerend erfgoed en engageren het brede publiek.

Wij zetten ervaringen op het gebied van ontwikkeling, beheer en ontsluiting van onroerend erfgoed om in expertise ter ondersteuning en versterking van de sector. In alles wat wij doen werken wij samen met andere partijen om kennis te bundelen en slagkracht te vergroten.

Herita vzw beheert verschillende monumenten die een educatief aanbod hebben. www.herita.be 

Herita heeft een actieve ledenbeweging 'Open Monumenten' met een bijzonder erfgoed aanbod voor leden. En publiceert op haar website en in haar nieuwsbrieven interessante erfgoedverhalen. www.openmonumenten.be