Europese Dag van de Talen-platform

In het huidige maatschappelijk leven speelt de beheersing van meer talen een cruciale rol in de culturele ontplooiing, de onderlinge aanvaarding, de interculturele verbondenheid en de sociale inclusie. 

Het Europese Dag van de Talen-platform is een netwerk van alle betrokkenen in Vlaanderen en Brussel die, talenverscheidenheid en het het leren van meer talen, naast het Nederlands, willen bevorderen. Voor het beleid wil het een klankbord zijn. 

Aansluitend bij de oproepen vanuit de Raad van Europa en de Europese Commissie verbinden de partners  van het EDT-platform zich ertoe om op of rond 26 september de Europese Dag van de Talen te organiseren door middel van reflectie- en vormingsmomenten (een congres of seminarie) en/of initiatieven tot concrete invullingen in scholen, centra, klassen, werkplekken…

De partners van het EDT-platform zetten zich in om deze  Europese Dag van de Talen in Vlaanderen en Brussel op een bredere schaal tot een vast item op de kalender te laten uitgroeien.

De partners engageren zich om informatie te verspreiden, uitwisselingen te stimuleren, het debat aan te moedigen of de kwaliteit van het leren van talen te bevorderen; elke partner promoot vanuit zijn eigen context en doelstellingen taalcreativiteit en het plezier in het leren van talen. 

 

 

Recentste leermiddelen

Er werden geen leermiddelen gevonden om weer te geven.